torsdag 22. april 2010

mitt navn er Johan Sebastian Welhaven

Det er sunt for Norge å opprettholde kontakten med Danmark, både for den kulturelle og politiske kontakten med resten av Europa. Norge kan ikke bli et innestengt land uten kontakt til resten av kontinentet. Jeg og mine partimedlemmer vil bygge Norge etter dansk kultur, språk og estetikk. Jeg ønsker å bevare det danske språk som i 400 år har vært en vital del av vår identitet. Et språk av bønder samme for rent det er vil aldri kunne utfylle alle nødvendige funksjoner i et moderne samfunn, noe det Danske vil og gjør i dag. Et dansk språk vil bevare et kulturelt felleskap med våre danske brødre som har en mye større kultur enn vår egen, noe vi kunne ta del i om vi beholder et slikt språk.

Hvis vi går inn for fornorskningspolitikken vil vi få et vulgært og ufullstendig språk.

torsdag 8. april 2010

Det norske språket drukner
Mange frykter for at det norske språket en gang vil dø ut og kanskje bli erstattet med dagens maktspråk, nemlig engelsk. Det ville ikke vært noen norsk særegenhet uten det norske språket, vår identitet ville druknet i den engelske hverdagen. Vi blir mer og mer påvirket utenfra; maten blir invadert av andre kulturer, vi kler oss likt som resten av verden, oppfører oss som resten av verden, det neste er at vi prater som resten av verden! Språket er allerede stappfullt med engelske innslag, og om vi ikke stanser denne utviklingen tar det ikke lang tid før vår identitet går tapt. Norge ville ikke vært det samme, den nasjonale følelsen vi har kjempet for i tusener av år ville drukne om vi beveget oss ut på dypt vann. Det er vår jobb å bevare språket og kulturen vår! Gir vi opp denne kampen vil den norske stoltheten til slutt befinne seg i mørke midt i Stillehavet.

Felles verden, felles språk
Vi lever i en geografisk stor verden, men den globaliserende utviklingen som foregår og har foregått over lang tid gjør den mindre. Det er utrolig lett for oss å bevege oss over landegrensene og kommunisere med folk fra hele verden. Dette gir oss et helt annet forhold til det som før var ukjente folk, kulturer og land, og påvirkningen får derfor større virkning på oss. Denne kunnskapen vi har i dag har brakt oss sammen, gitt oss et samarbeid over landegrensene vi før bare kunne drømme om. Engelsk blir stadig mer brukt i Norge, den har vært og er med å utvikle språket vårt, samtidig som det har bunnet oss sammen med resten av verden. ”Et verdensspråk”, ville ikke det ha vært utrolig fascinerende om vi alle kunne lett kommunisere med hverandre? Det ville ikke vært noen misforståelser, og verden ville ha blitt et samfunn i seg selv.