tirsdag 26. oktober 2010

"Hjernen er alene" av DeLillos


Denne sangteksten får frem følelsen av å stå alene, at man kan kun stole på seg selv. Sangen kan gi relasjoner til verdens undergang og tunge tanker. Lars Lillo Stenberg skrev forøvrig denne sangen rette etter moren hans døde, noe som var et slag for han. Sangen handler da om depresjonen han følte, og hvor tomt det ble rundt han.

"Jeg ser" av Sigbjørn Obstfelder

Dette diktet får frem angst og fremmedfølelser. Her dikter Sigbjørn Obstfelder om hvor fremmed verden er blitt for han, og hvor alene han føler seg. Diktet fremstår som negativt mot de endingene verden har vært utsatt for.