torsdag 28. januar 2010


Romantikken
Den romantiske perioden var en reaksjon på opplysningstidens ensidige fornuftdyrkelse. Det gikk fra en mer konservativ, fornuftpreget hverdag til en følelsespreget og naturrettet tilværelse. De nye slagordene sier mye om det nye tankesettet; "følelse", "fantasi", "opplevelse" og "lengsel". De såkalte romantikerne bestod av den unge delen av befolkningen, og kan sammenlignes litt med 60-tallets hippiekultur. Romantikkens periode er vanskelig å definere, men vi sier det startet i Norge på tampen av 1700-tallet, og varte til middten av 1800-tallet.

Flere romantiske trekk vises i musikken, litteraturen og i malerkunsten. Naturen og følelser ble skildret og satt i fokus, og slagord som "tilbake til naturen" (Rosseau) fikk oppmerksomheten rettet enda mer mot den "vakre", "ekte" naturen vi aldri må glemme. Noen romantikere var noe vi kaller panteister, personer som opplevde sitt guddommelige "jeg" i naturen.

De var også opptatt av denne "verdensjelen" som fantes i alt, hvert eneste gresstrå hadde sjel. "Organisme" var et nøkkelord, romantikerne så på alt levende som en organisme. Dette var også noe som bandt universalromantikken og nasjonalromantikken sammen. Universalromantikerne var opptatt av naturen, verdenssjelen og det kunstneriske geniet, mens nasjonalromantikerne var opptatt av folkets historie, folkets språk og den folkelige kulturen generelt.

Kjente romantikere som Beethoven, Johann Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland uutrykte egne opplevelser, lengsler og følelser i verkene sine. Welhaven var det vi kaller en konservativ romantiker, og skildret gjerne bøndenes tilværelse. Henrik Wergeland var en radikal romantiker, han var opptatt av samtiden, og skildret bl.a. fattigdommen han så på Eidsvoll, natur og kjærlighet. Utdrag fra "Det første Haandtrykk" av
Henrik Wergeland:
Din Puls har banket min imod.
Forente var vi Blod i Blod.
Det var i faa Sekunder bare.
Ei længer Salighed kan vare.
Hvor mildt din bløde Aare slog!
Men min i høje Bølger jog.
Nær med sin Purpurstrøm den fulde
besprængt dit Jomfrubelte skulde.

[internett] tilgjengelig fra: http://www.statvoks.no/konsept/norsk2/litthist/bilder/brudeanim1.jpg [nedlastningsdato: 28.01.10]

[internett] tilgjengelig fra: http://dryicons.com/files/graphics_previews/rose_red.jpg [nedlastningsdato: 28.01.10]

[dikt, internett] tilgjengelig fra: http://dikt.org/Det_f%C3%B8rste_Haandtryk [lesedato: 31.01.10]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar