onsdag 2. september 2009

Håvamål

"Av evnene sine bør en aldri skryte, far heller varsomt med vettet, når en klok og fåmelt kommer til gards, går det ham sjelden galt." Dette gjelder også i dag, at det ikke er lurt å skryte. Det er ikke mange som vil være venner med de som skryter mye. Man bør heller være litt forsiktig med det man sier, og tenke før man snakker.
"Uklok mann tror alle som smiler, må være hans gode venner, han vet ikke det at bak vennlige ord kan den kloke skjule svik." Den dag i dag kan man ikke stole på alle, akkurat slik som før. Selv om man snakker bra med en person, kan man ikke med en gang betrakte den som venn.
"Fe dør, frender dør, en sjøl dør på samme vis, men ord i glans skal aldri dø i ærefullt ettermæle." Det er selvførgelig viktig for oss, ihvertfall for de fleste. Bortsett fra at i dag er det helt andre ting en vil bli kjent for. F.eks. er det ikke de kloke man ser opp til i dag, men de rike og kjente. Det vil si at det er hva de fleste ønsker å oppnå; rikdom og berømmelse. Mange verdier er viktige å ha før man dør, men jeg synes det er viktig å gjøre livet godt for en selv og "leve livet".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar